OBAVIJEST – UPIS NOVIH ČLANOVA U NAŠE SEKCIJE

Sportsko društvo ratnih vojnih invalida Općine Kakanj, koje okuplja ratne i civilne invalide, odnosno osobe sa invaliditetom,do kraja 2017. godine vrši popunu i upis novih članova u svoje sekcije, a u cilju psiho-fizičke rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom prijavu i učlanjenje u sportske sekcije prilagođene osobama sa invaliditetom prijavu mogu izvršiti u prostorijama Ratnih vojnih invalida, koje se nalaze u Soliteru-2, kao i u prostorijama Sportskog društva RVI, koje se nalaze u ul.Osmana Đafića P+2, iznad SMP slastičarnice kao i na telefon broj 063/048-230, 032/833-900 svakim radnim danom od 11:00-15:00.

Zainterseovane osobe sa invaliditetom bez obzira na godine,mogu se prijaviti u:

 • Stonotenisersku sekciju
 • Kuglašku ili bočarsku sekciju
 • Pikado sekciju
 • Malonogometnu sekciju
 • Dizanje tegova za osobe sa invaliditetom
 • Povlačenje ruke
 • Biciklistička sekcija-vožnja tandem bicikla
 • Šahovska sekcija
 • Atletski višeboj
 • Košarka u kolicima
 • Goalbal-nogomet za slijepe
 • Sjedeća odbojka
 • Streljačka sekcija.

Ovim putem želimo animirati osobe sa invaliditetom,njihove roditelje,kao i prosvjetne radnike,da osobe sa invaliditetom potstreknu i približe sportske discipline u kojima ravnopravno se mogu nositi sa zdravim osobama.